Welke monumenten zijn er te ondekken op de kaart?

Naamloos-1_Tekengebied 1.png

Rijksmonumenten
Een aantal voorbeelden van rijksmonumenten zijn de Sint-Janskathedraal, Kasteel Slangenburg, het standbeeld van Michiel de Ruyter en het Rietveld Schröderhuis. Deze rijksmonumenten komen voor in het monumentenregister van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De vraag is nu wanneer wordt een kerk, kasteel, standbeeld of woonhuis toegevoegd aan deze lijst en mag het zich een rijksmonument noemen? Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere bouwwerken die een grote cultuurhistorische rol spelen in de Nederlandse samenleving. De bijna 62.000 rijksmonumenten vallen onder de Erfgoedwet, deze wet bestaat sinds 1 juli 2016 en vervangt 6 oude wetten. Deze wet heeft betrekking op alle Nederlandse musea, rijksmonumenten en archeologie. Sinds 2014 kun je rijksmonumenten herkennen aan het wit met oranje monumentenschildje. 

Naamloos-1-04.png

Provinciale monumenten
Als een gebouw of ander bouwwerk van plaatselijk of regionaal belang is wordt het op de gemeentelijke monumentenlijst gezet. Als men vindt dat er een bouwwerk aan de lijst toegevoegd moet worden wordt er een verzoek ingediend. In totaal staan er zo’n 56.000 gemeentelijke monumenten op de lijst.

Naamloos-1-05.png

UNESCO Werelderfgoedlijst

UNESCO is een organisatie dat zich inzet om cultureel en natuurlijk erfgoed van over de hele wereld te beschermen. Nederland is een van de 191 landen die na goedkeuring van het parlement deelnemen aan het verdrag. In 2018 bestaat de lijst uit 1092 werelderfgoederen die te bezichtigen zijn in 167 landen. (Wikipedia, z.d.-f). Nederland zelf telt tien Werelderfgoederen. Deze worden verder toelicht op pagina 30.

Naamloos-1-02.png

Gemeentelijke monumenten
Als een gebouw of ander bouwwerk van plaatselijk of regionaal belang is wordt het op de gemeentelijke monumentenlijst gezet. Als men vindt dat er een bouwwerk aan de lijst toegevoegd moet worden wordt er een verzoek ingediend. In totaal staan er zo’n 56.000 gemeentelijke monumenten op de lijst.